Välj en sida

Att säkerställa tillgänglighet för digital offentlig service, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

För att säkerställa tillgänglighet för digital offentlig service, finns det flera krav enligt EN 301 549 V3.2.1 och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Dessa krav har utformats för att alla ska kunna använda digitala tjänster, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Nedan listas dessa krav och deras innebörd.

1. Förståelse:

Webbplatsen ska vara lätt att förstå och navigera. Detta innebär bland annat att språket ska vara enkelt och tydligt, och att det finns tydliga instruktioner för hur man ska använda webbplatsen.

2. Robusthet:

Webbplatsen ska kunna användas på olika plattformar och med olika tekniker. Den ska vara kompatibel med olika webbläsare och assistiva tekniker, som skärmläsare och braille-display.

3. Anpassningsbarhet:

Användarna ska kunna anpassa webbplatsen efter sina behov. Det kan till exempel handla om att ändra textstorlek, färger och teckenavstånd, eller att välja att ta emot information i olika format.

4. Tangentbordstillgänglighet:

All funktionalitet ska vara tillgänglig via tangentbordet, vilket är viktigt för personer som inte kan använda mus eller pekskärm.

5. Tidshantering:

Användaren ska ha tillräckligt med tid att läsa och använda innehållet. Om det finns tidsbegränsningar, ska användaren kunna förlänga dem, pausa dem, eller stänga av dem.

6. Rörelsefrihet:

Användaren ska inte tvingas att navigera genom innehållet på ett visst sätt. Till exempel ska det inte finnas några oväntade eller oönskade pop-ups, och användaren ska inte tvingas att genomföra en viss handling för att komma åt innehållet.

7. Lätt att se:

Innehållet ska vara lätt att se och höra. Det kan till exempel handla om att ha tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund, att erbjuda textalternativ för bilder och video, och att inte använda innehåll som kan orsaka anfall, till exempel blinkande ljus.

8. Förutsägbarhet:

Webbplatsen ska fungera på ett förutsägbart sätt. Användaren ska till exempel kunna förvänta sig att navigering och innehåll fungerar på samma sätt på alla sidor.

9. Felhantering:

Om användaren gör ett fel, ska webbplatsen kunna känna igen det och ge en tydlig och förståelig feedback.

10. Kompatibilitet:

Webbplatsen ska vara kompatibel med olika tekniker, inklusive äldre tekniker. Det kan till exempel handla om att webbplatsen fungerar med äldre versioner av webbläsare och assistiva tekniker.

11. Textalternativ:

För alla icke-textbaserade innehåll, såsom bilder, video och ljudfiler, ska det finnas textbaserade alternativ. Dessa textalternativ kan hjälpa personer med synnedsättning eller hörselnedsättning att få tillgång till innehållet.

12. Undertexter och tolkning:

Allt ljudbaserat innehåll, inklusive videor, borde ha undertexter. För personer med hörselnedsättning kan detta vara avgörande för att förstå innehållet. Dessutom bör det finnas alternativ för tolkning för döva eller hörselskadade användare.

13. Läsbart och förståeligt innehåll:

Texten ska vara läsbar och förståelig, med klar och tydlig syntax och meningsfull sekvens. Dessutom bör det finnas möjlighet att förklara svåra ord eller uttryck.

14. Innehåll som kan förstoras:

Användare bör kunna förstora texten upp till 200% utan att förlora innehåll eller funktionalitet.

15. Kontrast:

Det bör finnas tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund för att texten ska vara lättläst. Detta är särskilt viktigt för personer med synnedsättning.

16. Styrning av ljud och automatiskt uppspelat innehåll:

Användare bör ha kontroll över allt ljud på webbplatsen. Dessutom bör webbplatser inte innehålla innehåll som spelar upp automatiskt utan användarens uttryckliga tillstånd.

17. Konsistent navigering och identifiering:

Navigeringsmekanismer, till exempel menyer, länkar och knappar, bör vara konsekventa mellan olika sidor på webbplatsen. Dessutom bör komponenter som har samma funktionalitet identifieras konsekvent.

18. Input assistans:

Webbplatser bör tillhandahålla hjälp med att fylla i formulär och andra inputfält. Detta kan inkludera att erbjuda förslag, kontrollera stavning och grammatik, och bekräfta inskickade uppgifter.

Genom att följa dessa krav kan vi säkerställa att en webbplats är tillgänglig för alla, oavsett deras förmågor eller tekniska begränsningar. Det är inte bara en rättslig skyldighet, utan också en fråga om att skapa en mer inkluderande och rättvis digital miljö.

Läs mer på DIGG.SE – Myndigheten för Digital Förvaltning