Välj en sida

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn (privacy-policy) beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar besökarnas personliga information.

Personlig information

Vi kan samla in personlig information från besökare på vår webbplats, inklusive namn, e-postadress för nyhetsbrev. Vi kan också samla in annan information som besökare frivilligt lämnar, till exempel när de kontaktar oss via formulär på vår webbplats.

Användning av personlig information

Vi kan använda den personliga informationen vi samlar in för att skicka ut nyhetsbrev, marknadsföring eller för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi kan också använda personlig information för att hantera kundtjänstärenden eller för att svara på frågor från besökare.

Skydd av personlig information

Vi vidtar åtgärder för att skydda besökarnas personliga information, inklusive användning av säkerhetsprotokoll som SSL och kryptering av data. Vi begränsar åtkomsten till personlig information till enbart de anställda som behöver ha tillgång till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi lämnar inte ut information till tredje part.

Delning av personlig information

Vi delar inte personlig information med andra företag för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Känslig information

Vi samlar inte in känslig information om besökare, till exempel personnummer.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera den här policyn från tid till annan. Om vi gör ändringar som är väsentliga kommer vi att informera besökare om detta genom att publicera en uppdaterad version av policyn på vår webbplats.

Hantering av personlig information

Besökare kan begära att vi raderar eller ändrar den personliga informationen vi har samlat in från dem genom att kontakta oss via formulär på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via formulär på vår webbplats.